Ekstremalnie Wodne Mikołajki 2016

18 grudnia 2016 ===>>> Ekstremalnie Wodne Mikołajki 😀 Proszę zapoznać się z komunikatem organizacyjnym. Do wtorku 06.12.2016 czekam na chęć udziału poprzez wiadomość SMS. Jeśli chodzi o płatność i formularz zgłoszeniowy, do piątku 09.12.2016 należy indywidualnie opłacić udział w imprezie i na miejscu wypełnić formularz w biurze Słupskiego WOPR (Szczecińska 99 – Hala Gryfia – czynne od pn-czw 7.00-17.00, pt 7.00-15.00). W dzień zabawy osobiście będę na miejscu, więc dziećmi będę się opiekował. W ten czas gdy rodzice przywiozą dzieci na pływalnie, będą mogli także obserwować przebieg imprezy z trybun.  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY:

1. Organizator:

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

2. Cel imprezy:

– doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży

– propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu

– skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną

3. Termin i miejsce:

Mikołajki rozpoczną się o godz. 9.30 w dniu 18 grudnia 2016 roku na pływalnia krytej Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji równolegle na małej i dużej niecce.

4. Zgłoszenia:

Termin zgłoszenia zawodników upływa w dniu 07.12.2016 o godz. 15.00.

ZGŁOSZENIA PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE.

Zgłoszenia zawierające imiona i nazwiska uczestników, rok urodzenia oraz oznaczenia: brodzik/duża niecka (dystans) wraz z oświadczeniami rodziców należy złożyć w biurze Słupskiego WOPR lub przesłać na adres biuro@wopr.slupsk.pl. Zgłoszenie udziału dziecka w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wyrażenie zgody na jego udział w zawodach oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i innych do udziału dziecka w przedsięwzięciu.

Wpisowe w wysokości 50,00 zł należy uregulować do dnia 09.12.2016, do godz. 15.00.

5. Przebieg:

Na dużej niecce pływalni dzieci pokonują ekstremalny tor przeszkód w seriach po 10 osób. Bloki 50-osobowe rozpoczynają zabawę zgodnie z harmonogramem który przedstawiony będzie 10.12.2016 r. Na małej niecce gry i zabawy przy pomocy dowolnych akcesoriów do pływania.

6. Nagrody:

Okolicznościowy prezent oraz słodką paczkę otrzymują wszyscy uczestnicy.

7. Postanowienia końcowe:

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Za bezpieczeństwa dziecka na w szatni i pływalni odpowiada jego rodzic/opiekun prawny.

Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada.

Zapraszam serdecznie! Pozdrawiam! 🙂 😉

TAGI:

Wybierz, gdzie chcesz udostępnić