ZAWODY PŁYWACKIE z okazji DNIA DZIECKA – 09.06.2019

ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA 🙂  

9 czerwca (niedziela) – pływalnia SOSiR 🙂  

Drodzy Rodzice !! 

Proszę zapoznać się z poniższym komunikatem organizacyjnym. Do niedzieli 02.06.2019 czekam na chęć udziału poprzez wiadomość SMS (w wiadomości koniecznie proszę podać ROK URODZENIA DZIECKA). Opłata startowa wynosi 30zł. Do wtorku 04.06.2019 NAJPÓŹNIEJ należy udać się do biura Słupskiego WOPR (Szczecińska 99, Hala Gryfia) w celu uiszczenia opłaty startowej i wypełnić kartę zgłoszeniową. Biuro otwarte od 7.00-15.00. W dzień zawodów osobiście będę na miejscu, więc dziećmi będę się opiekował. W ten czas będziecie Państwo mogli obserwować przebieg imprezy z trybun. Po otrzymaniu informacji o udziale Państwa dziecka w zawodach, będę przekazywał niebawem dodatkowe informacje poprzez wiadomość SMS.

KOMUNIKAT ORGANICAYJNY 😀 

1. Organizator zawodów:
Zawody z okazji Dnia Dziecka organizuje Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współorganizacji Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

2. Informacje ogólne:
– Każdy z uczestników zgłoszony do udziału w zawodach pływackich musi posiadać pisemną zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.
– Uczestników zawodów zgłasza trener szkoły pływania, jako reprezentację w kategoriach (z podziałem na chłopców i dziewczyny).
– Zgodę należy dostarczyć do biura Słupskiego WOPR do 04 czerwca 2018 r.
– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka
oraz z zapoznaniem się z regulaminem zawodów.
– Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz oznaczenia brodzik/duża niecka (dystans).
– Każda drużyna posiada swojego opiekuna/opiekunów. Opiekunem może być trener danej szkoły pływania.

3. Termin i miejsce zawodów:
– Miejsce – Kryta pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Termin – 09.06.2019 (niedziela) godz. 10.00-14.30.

4. Uczestnicy:
– Roczniki od 2003 do 2018 z podziałem na mała i dużą nieckę.

5. Cel imprezy:
– Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży, propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu, skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną, propagowanie idei ratownictwa wodnego.

6. Konkurencje:
– Duża niecka – dystans 25m lub 50m (w zależności od wieku i umiejętności) dowolnym wybranym przez siebie stylem.
– Mała niecka – gry i zabawy.

7. Kolejność rozgrywania konkurencji:
– Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców.
– Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (serie na czas w kategorii wiekowej).
– W przypadku takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne.
– Zabronione jest przeszkadzanie innemu zawodnikowi oraz używanie urządzeń lub ubioru, które pomagałyby zwiększać szybkość, pływalność lub wytrzymałość – np. płetwy, łapki.
– Na teren pływalni wchodzą wyłącznie zawodnicy oraz ich opiekunowie.

8. Nagrody:
– Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal.
– Za I, II i III miejsce przyzwany jest dyplom w każdej serii.

9. Program:
– I blok – 10.00-12.00 – duża niecka (roczniki 2009 – 2013, dystans 25m), mała niecka (roczniki 2012 – 2018).
– II blok – 12.30-14.30 – duża niecka (roczniki 2003 – 2008, dystans 50m), mała niecka (roczniki 2007 – 2013).

10. Postanowienia końcowe:
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
– Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni.
– W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
– Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów.
– Podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy.
– Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Bardzo proszę o dużą frekwencje 😀 

Impreza jest bardzo widowiskowa, jest dużo emocji i pozytywnej energii. Na trybunach wspierający i kibicujący rodzice i co najważniejsze, dzieci bawią się świetnie 🙂 

Galeria zdjęć z zeszłorocznych zawodów pływackich 😀 

Pozdrawiam! Adam Kosik 😉 

Wybierz, gdzie chcesz udostępnić